Hokuso-Railway

Hokuso-Railway

Shibamata Taishakuten

13 min walk
from Shin-Shibamata Sta.

Kamakura Wildflower Garden

5 min walk
from Shin-Shibamata Sta.

Yamamoto-tei

13 min walk
from Shin-Shibamata Sta.

Sightseeing

Shin-Shibamata

 • Shibamata Taishakuten
  13 min walk
  from Shin-Shibamata Sta.

  website

 • Kamakura Wildflower Garden
  5 min walk
  from Shin-Shibamata Sta.

  website

 • Yamamoto-tei
  13 min walk
  from Shin-Shibamata Sta.

  website

 • Katsushika Shibamata Tora-san Memorial Hall
  10 min walk
  from Shin-Shibamata Sta.

  website

railway

Yagiri

 • Yagiri No Watashi
  24 min walk from Yagiri Sta.

  website

 • Yagui Mura Koushinduka
  5 min walk from Yagiri Sta.
 • Nogikuno Haka Bungakuhi
  5 min walk from Yagiri Sta.

  website

 • Yanagihara-suikou
  14 min walk from Yagiri Sta.

  website

 • Herb Garden Ohkawara
  10 min walk from Yagiri Sta.

  website

 • Plum trees of Junsai Pond
  13 min walk from Yagiri Sta.

  website

 • Pear shop Yozaemon
  7 min walk from Yagiri Sta.

  website

railway

Kita-Kokubun

 • Ichikawa Municipal Historical Museum
  6 min walk
  from Kita-Kokubun Sta.

  website

 • Ichikawa Municipal Archaeological Museum
  8 min walk
  from Kita-Kokubun Sta.

  website

 • Horinouchi Shell-mound
  7 min walk
  from Kita-Kokubun Sta.

  website

 • Kozukayama Park
  10 min walk
  from Kita-Kokubun Sta.

  website

railway

AkiyamaHigashi-MatsudoMatsuhidai

 • Lion dance of Matsudo
  14 min walk from Akiyama Sta.

  website

 • Showanomori Museum
  14 min walk from Akiyama Sta.

  website

 • Higashimatsudo Yuinohana Park
  12 min walk
  from Higashi-Matsudo Sta.

  website

 • Cherry trees of Yabashira Cemetery
  13 min walk from Matsuhidai Sta.

  website

railway

Omchi

 • Ohmachi Natural Observation Garden
  3 min walk from Omachi Sta.

  website

 • Ichikawa Municipal Museum
  20 min walk from Omachi Sta.

  website

 • Ichikawa City Zoo
  22 min walk from Omachi Sta.

  website

 • Field athletics
  8 min walk from Omachi Sta.

  website

 • Roses Ohmachi Natural Park
  16 min walk from Omachi Sta.

  website

 • the Ohmachi Pear Road
  1 min walk from Omachi Sta.

  website

railway

Shin-KamagayaNishi-ShiroiShiroi

 • Cherry trees of Kamagaya City Organization Memorial Park
  14 min walk
  from Shin-Kamagaya Sta.

  website

 • the Shimizuguchi Regulating Pondage
  15 min walk
  from Nishi-Shiroi Sta.
 • Shiroi City Cultural Center
  11 min walk from Shiroi Sta.

  website

 • the Cherry‐tree‐lined path of Horigome
  11 min walk from Shiroi Sta.

railway

Komuro

 • Andersen Park
  12 min by bus from Komuro Sta.

  website

 • Forest of Funabashi residents
  10 min by bus from Komuro Sta.

  website

railway

Chiba Newtown Chuo

 • Prefectural Hokusou Hananooka Park
  13 min walk
  from Chiba Newtown Chuo Sta.

  website

 • Kechien-ji Temple
  7 min by bus
  from Chiba Newtown Chuo Sta.
  and 5 min walk

  website

 • Kannon-do of Hooshu-in Temple
  12 min by bus
  from Chiba Newtown Chuo Sta.
  and 4 min walk

  website

 • Senzou-ji Temple
  12 min by bus
  from Chiba Newtown Chuo Sta.
  and 2 min walk

  website

 • Bishamon-do of Tamon-in Temple
  12 min by bus
  from Chiba Newtown Chuo Sta.
  and 3 min walk

  website

 • Hashigo-date of Aburi-jinja Shrine
  7 min by bus
  from Chiba Newtown Chuo Sta.
  and 15 min walk.

  website

 • Kagura Dance of Urabe Torimi-jinja Shrine
  11 min by bus
  from Chiba Newtown Chuo Sta.
  and 11 min walk

  website

railway

Inza-Makinohara

 • Lion dance of Bessho
  8 min by bus
  from Inzai-Makinohara Sta.

  website

 • Kobayashi ranch
  5 min by bus
  from Inzai-Makinohara Sta.

  website

Imba nihon-idai

 • the Big Cherry tree of Yoshitaka
  8 min by bus
  from Imba nihon-idai Sta.
  and 12 min walk

  website

 • Yakushi-do of Eihuku-ji Temple
  17 min walk
  from Imba nihon-idai Sta.

  website

 • Matsumushi-dera Temple
  15 min walk
  from Imba nihon-idai Sta.

  website

Back to Top of the page